Flip book element

Xốp Hơi Khổ 120cm x 100m

365,000 340,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :120 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 140cm x 100m

370,000 345,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :140 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 70cm x 100m

220,000 195,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :70 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 60cm x 100m

190,000 170,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :50 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 50cm x 100m

165,000 145,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :50 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 40cm x 100m

155,000 135,000

 • Khổ rộng :30 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 30cm x 100m

110,000 100,000

 • Khổ rộng :30 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Xốp Hơi Khổ 20cm x 100m

80,000 70,000

Quy cách :

 • Khổ rộng :20-23 cm
 • Chiều dài: 100 m/cuộn
 • Đường kính cuộn: 0.65 m
 • Màu sắc: màu trắng trong
 • Hàng có sẵn giao nhận ngay sau 30 Phút
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.